Signalizace závady pohonu brány výstražnou lampou

Otázka:  Brána posuvná Mhouse SL 1 se otevře, ale nezavře. Maják bliká 1x dlouze, 2x krátce, 2x krátce. Poraďte prosím co udělat.

Odpověď:

Je dobře, že jste si nechal nainstalovat lampu, která má funkci nejen výstražnou, ale i signalizační. To Vám teď ušetří peníze, které byste zaplatil montážní firmě za cestu, čas a diagnostiku závady, kterou jste schopen si zjistit sám a zároveň si i sám opravit. 

Vámi popisovaná signalizace majáku oznamuje problémy s fotočlánky. Zřejmě jedna z fotobuněk trvale svítí nebo rychle bliká.

Doporučujeme provést nejdříve tyto úkony:

  1. zkontrolujte, zda není některý z fotočlánků viditelně poškozen - např. projíždějícím vozidlem, vandalem..
  2. zkontrolujte, zda fotočlánky na sebe "vidí" - zda není mezi čidly třeba lebeda, hromada sněhu, zda nejsou kryty fotočlánků zastříkané barvou atd.
  3. překontrolujte, zda není přerušena kabeláž k fotobuňkám

Pokud jste nic z výše uvedeného nenalezl, doporučujeme výměnu fotočlánků, a to celého páru. Starší typ fotočlánků PH1 nahradíte novějším typem fotobuněk PH100. Obě fotočidla jsou zapojena jen pomocí 2 žílového vodiče. Při výměně fotočlánků za nové nemusíte v pohonu nic programovat. 

Objednejte si nový pár fotobuněk na stránce http://www.pohony-mhouse.cz/ph100-par-bezpecnostnich-fotoclanku.